Menü Kapat

Çalıştığınız firmalardan gelen 5bin ve üzeri faturalar

Çalıştığınız firmalardan gelen 08/01/2020 tarihi ve sonrası ( 08/01/2020 dahil ) 5bin ve üzeri faturaların tamamı Gelir İdaresinin portalı üzerinden kesilen e-arşiv fatura veya e-fatura olmak zorundadır. Gelen kağıt faturalarınız içerisinde bu tutardan yüksek gelen kağıt fatura var ise, karşı firmayı uyarmanız gerekmektedir.
İlgili sistemden kesilmesi gerekirken, kağıt ortamında kesilen fatura, hiç kesilmemiş kabul edilip, hem alıcıya hem de satıcıya ayrı ayrı olmak üzere, fatura tutarının %10 ‘ u oranında ceza kesilmektedir.
Bilgilerinize.