Menü Kapat

Önemli Bilgilendirme

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği‘nin IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca ;
Vergi mükelleflerine, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 5.000,00-TL ‘ yi aşması halinde, söz konusu faturalar Gelir İdaresi’nin e-belge portal sistemi ( https://earsivportal.efatura.gov.tr/ ) üzerinden düzenlenecektir. 5.000,00-TL üzeri faturalar, bu sistemde düzenlenmez ise, fatura hiç düzenlenmemiş sayılacak ve fatura tutarının %10 ‘ u oranında ceza kesilecektir. İlgili sistem aracılığı ile faturanın nasıl kesileceğine dair videolu anlatım şuradadır ; https://tv.gib.gov.tr/lib_video/2c7bd872-28ba-11ea-abe8-ac853da07eb7.mp4
Bakanlıkça yayınlanan yazıda, faturaların muhasebe bürolarında kesilmesi de yasaklanmıştır, dolayısıyla büromuzda hiçbir şekilde fatura kesilmeyecektir. Ancak sistemi kullanırken sıkıntı yaşayan müşterilerimize yardımcı olunacaktır. İlgili sisteme girişler interaktif vergi dairesi şifresi ile yapılacaktır, bu şifreler de size gelecek bir sonraki mailde yer alacaktır. İlgili sistem ile ilgili herhangi bir uzatma söz konusu olursa, ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
** Eğer ki halihazırda e-fatura ve e-arşiv fatura düzenliyorsanız, sizin için değişen hiçbir şey olmayacaktır. Bu sistem, sadece kağıt fatura düzenleyenler için, belirli tutar üzerinde kesilen faturalarda kullanılacaktır. **