Menü Kapat

Binek araç gider kısıtlaması

01/01/2020 tarihi itibariyle, mevzuat değişikliği gereği, binek araçlar ile ilgili yapılan tüm giderlerin %70 ‘ i gider yazılabilecek, %30 ‘ luk kısmı ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak işlenecektir. 

Örneğin, 100,00-TL ‘ lik akaryakıt fişinin, 70,00-TL sini gider yazacağız ve bu 70,00-TL ‘ ye isabet eden kısmın kdvsi olan 10,68-TL ‘ yi indireceğiz. Kalan 30,00-TL ‘ lik kısım ile kanunen kabul edilmeyen gider yazılacak olup, kar/zarar durumunuzu etkilemeyecektir.

İlgili gider kısıtlaması, sadece akaryakıt ile sınırlı olmayıp, binek araçların tüm giderlerini ( poliçe, bakım, otopark, yıkama vs. ) kapsamaktadır.

Bu kapsamda, 2020 yılında, araçlar ile ilgili akaryakıt hariç ( aylık akaryakıt fiş toplamınız, 5.000,00-TL ‘ yi aşıyorsa, akaryakıt istasyonuna fişleri iptal ettirip, mutlaka faturaya çevirmenizi tavsiye ediyoruz ) bütün giderlerinizde fatura almanız, aldığınız faturalarda da mutlaka plaka belirtilmesi gerekmektedir.

Aksi halde, yazılacak gider hangi araç ile alakalı olduğu bilinemeyeceğinden, sadece %70 ‘ lik kısmı kullanılacaktır.