Menü Kapat

Mali Hukuk Hizmetleri

Vergi mevzuatı oldukça teknik ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu konuda meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi de uzmanlık gerektirir.


Vergi uyuşmazlıkları, vergi incelemesi ile veya vergi idaresi ile olan ilişkileriniz esnasında ortaya çıkabilir. Bu uyuşmazlıklar Vergi Hukuku’nu, Türk Vergi Mevzuatını, İdari Yargılama Hukuku’nu ve Türk Ceza Kanunu’nu ilgilendirmektedir. Bu duruma, karmaşık ve teknik mevzuat yapısı da eklendiği zaman, sorunlar ve çözümleri oldukça karmaşık bir hal almaktadır.


Bu gibi olaylarla, birçok mükellef ticari yaşamları süresince sık sık karşılaşmadığı için, birçok mükellef bu durumlarda yapılması gerekenleri bilememektedir. Bu durum da, telafisi son derece güç sonuçlar doğurabilmektedir.


Bu çerçevede uzun yılların birikimi vasıtasıyla sunduğumuz Mali Hukuk hizmetlerimizle, mükellefin yaşadığı süreçten en az zararla çıkabilmesini sağlamaktayız.