Menü Kapat

Muhasebe Hizmetleri

 • Katma Değer Vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve vergi dairesine gönderilmesi
 • Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
 • Yazılım seçimi ve muhasebe altyapısının oluşturulması
 • Kısa süreli eleman tedariki ve muhasebe desteği

Kurumlar ve Gelir Vergisi Hizmetleri

 • Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin, geçici vergi beyannamelerinin ve aylık/üç aylık muhtasar beyannamelerin hazırlanması ve vergi dairesine gönderilmesi
 • Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
 • Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla, vergi planlamasına yönelik hizmet sunumu

KDV ve Diğer Dolayı Vergiler

 • Katma Değer Vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve vergi dairesine gönderilmesi
 • Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü

Bordro Hizmetleri

 • Personel maaş bordrolarının hazırlanması ve kontrolünün sağlanması
 • Maaş ve kesinti ödemelerinin düzenlenmesi
  Sosyal sigorta bildirgelerinin / e-bildirgelerinin düzenlenmesi
 • İhbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanması
  İşe giren işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması
 • Bordro raporları ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması