Menü Kapat

Resmi kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde, vergi dairesi borç sınırı 5.000,00-TL ‘ ye çıkarıldı

03/03/2020 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan, Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12) gereği, Resmi Kurum ve Kuruluşlarca yapılacak ödemelerde, vergi dairesi borcu yoktur yazısında, 5.000,00-TL ‘ ye kadar olan borçlar ile ilgili vergi borcuna dair herhangi bir kesinti yapılmadan istihkak sahiplerine ödeme yapılabilecek.